Lotus Elise racing Ring Knutstorp.
På rakorna gick hastighetsmätaren upp över 190km/h och kurvorna togs i 0.95 G!