Projektbeskrivning

Kampanj i Sociala Media, Posters, Inbjudan och Program för Ljusmanifestation Suicide Zero i Sjöbo Suicidpreventiva världsdagen.