Projektbeskrivning

Hur läser vi på nätet?

På nätet skumläser de flesta. Orsaken är att läsaren är på jakt efter något specifikt. Vi läser ofta inte traditionellt från början till slut, utan blicken hoppar runt på sidan.

Undersökningar har visat att de flesta skumläser som ett stort F på en digital sida, till motsats som ett Z på en papperssida. Hittar läsaren inget av intresse inom 3-4 sekunder är sannolikheten stor att man surfar vidare till nästa sida. Detta ställer andra krav på webtexter som publiceras digitalt.

Läsning på djupet

Bara för att många skumläser, är det därmed inte sagt att läsarna aldrig läser på djupet. När läsarna väl har hittat en webtext som är av intresse, så kan de i många fall, läsa längre än vad de hade gjort på papper.

Den som är ute på nätet och letar information hittar i genomsnitt något av intresse på var femte sida. Detta innebär att 80 % av websidorna upplevs som ointressanta.

Läsaren har makten

Information på papper, från Tv och Radio har avsändaren makten. Läsaren är van vid att avsändaren har bestämt vad det ska handla om, vilken ordning det ska presenteras och hur det presenteras.  På webben har läsaren själv makten.

Det innebär att läsaren hoppar över, läser i den ordning hen själv vill och fördjupar sig i det som är intressant. Många gånger surfar man rakt in på en sida.  Informationen bör då inte ha publicerats linjärt, som i traditionella medier, eftersom innehållet då kan uppfattas felaktigt. Läsaren kanske aldrig klickar på startsidan utan fortsätter från där hen kom in.

Anpassa texten till webben.

  • Tydliga rubriker. Rubrikerna ska vara tydliga och spegla handlingen i stycket under. Ha med nyckelord i rubriken. Tänk att rubriken ska fungera helt på egen hand. Ska du välja mellan rolig eller tydlig rubrik – välj tydlig.
  • Framträdande rubrik. Typsnittet i en rubrik kan skilja sig åt från brödtexten men även om man väljer samma typsnitt bör rubriken vara större och gärna i fet stil.
  • Klickbar rubrik. En stark rubrik som kan stå ensam, fungerar starkare om den är klickbar. Rubriken ska återspegla ”detta är vad du får se om du klickar på rubriken för att läsa vidare”.
  • Rubrik för sökmotorer. För att få läsare till sin sida, är det viktigt att de blir hittade av Google. Tänk på ord som människor kan tänka sig skriva in som sökord och använd dessa i rubriker. Här kan även vanliga felstavningar utnyttjas. Till exempel söker fler svenskar på ordet sajt istället för site.
  • Viktigaste först. Det viktigaste måste framgå av de två första styckena. Ingen har tid med lull lull text på webben. Ingress som sammanfattning är bra att använda sig av.
  • Göm detaljinformationen. Genom att minimera information med ett litet minus, blir det lättare för läsaren att skum läsa och hitta det som är intressant. Vid behov kan läsaren klicka på + och expandera texten.
  • Många stycken. Upplösningen är sämre på en skärm än på papper och det är mer krävande för ögonen att följa digital text. Dela därför upp texten i många stycken och ha mycket luft emellan.
  • Upprepa sökord. Sökorden får gärna återkomma i både ingress, brödtext, bildtext och i länktexter men helst inte mer är tre-fyra gånger.
  • Lyft fram viktig information. Det finns många sätt att lyfta fram information på en sida. Olika färger, olika fonter, storlekar och format. Punktlistor, ingresser och faktarutor är också starka kandidater för framlyftning.
  • Små bilder. På grund av utrymmet bör bilder vara ganska små, men är de av intresse för läsarna, kan man ha en större bild som klickbar bakom den lilla. Diagram och så kallad infographics, d.v.s. information i bildform, är mycket bra hjälp vid skum läsning.

När fler lär sig hur man når fram till läsaren och förstår hur digital läsning skiljer från den traditionella, ökar kvaliteten på webtexter.

Huvudtipsen är: 
1. Tydligt
2. Kort och informativt
3. Luftigt