Projektbeskrivning

Blixten klöv
själen
i två delar
Skriket
fastnade
i djupet
där inga ljud finns
utan kärlek
inget liv