Projektbeskrivning

Än idag fortsätter kläder, tänder, skelett och skallar att komma upp ur jorden. Efter varje häftigt regn går man och samlar det ihop det som kommer upp.aa-006