Projektbeskrivning

Massgravarna var 6 meter djupa. Man har idag grävt upp 86 gravar men resten har man bestämt att man inte ska gräva upp. Mellan 100 och 200 personer ligger i varje massgrav. Totalt tror man att 17 000 personer har avrättats här. Bara för att de inte gick med kommunisterna eller att man fick för sig att de var förrädare.