Projektbeskrivning

Kan vi förstå hur det kändes för de som satt här?