Projektbeskrivning

mangaLoggor
Logoskisser Fridas Hus

På Fridas hus får kvinnor chans till ett nytt liv – Artikel i Dagen