Projektbeskrivning

Frostnatt över barndomens ängar
ett tryck som lättar
att andas är att välja
livet som det är