Man blir hungrig av att renovera källare, men denna pizzan på två (och en halv) personer…?