På vissa ställen är levadan direkt på berget. Männen hängde i linor, med betongen på ryggen, och gjöt mer eller mindre i luften.