Spottande trädgårdsgroda

2017-01-19T10:28:33+00:00

Vid uppstarten av det nya filtret, pratade jag med experterna om hur jag skulle göra. Det tar flera veckor innan bakterierna i filtret har etablerat sig så att ammoniak och nitrit inte stiger i dammen. [...]