Den äldsta bebyggda staden i Europa. Hus från 350 år före Kristus.