Det första vi gjorde var att riva väggen och sätta upp rivna skivor som en kortvägg.