2017-01-19T10:28:33+01:00

Alger i akvarium

Alla får vi någon gång problem med alger i våra akvarium eller i dammen. Alger är ett av de vanligaste problemen och det är lätt att tappa sugen när man tycker sig provat [...]

2017-03-05T09:37:45+01:00

Golden Nugget Baryancistrus xanthellus

Familj: Loricariidae. Max storlek: 20-25 cm i akvarium. Ålder: Långlivad upp till 25 år Ursprung: Amazonfloden, Brasilien, Rio Xingu. Förekommer främst i Whitewater forsar med yngre exemplar observerats att samlas i platta stenar på botten av grunda sträckor medan vuxna finns under och bland nedsänkta stenar och block.

2017-01-19T10:28:33+01:00

Spottande trädgårdsgroda

Vid uppstarten av det nya filtret, pratade jag med experterna om hur jag skulle göra. Det tar flera veckor innan bakterierna i filtret har etablerat sig så att ammoniak och nitrit inte stiger i dammen. [...]

2017-01-19T10:28:33+01:00

Sötvattensmussla

Musslorna går in på grunt vatten för att föröka sig. De flesta musslor är skildkönade men det förekommer hermafroditer och musslor som byter kön. Befruktningen går till så att hannen släpper sin mjölke i vattnet [...]