Eftersom en film på bloggen endast kan vara 96 MB fick vi komprimera filmen hårt.