Projektbeskrivning

En av de starkaste sakerna man ångrar när man ligger inför döden är att man inte spenderade mera tid på det som betyder något.
Så var tar tiden vägen?
Ställer man frågan, får man svaret att jobbet tar mycket tid. Men räknar man ut i procent hur mycket man jobbar i ett genomsnittligt liv där man räknar från man föds – 0 år, tills man dör – 85 år så är det endast 10% av tiden man jobbar! Otroligt va?
Är du en sån som jobbar väldigt mycket, låt oss säga 50 timmar i veckan, blir det bara 11% av din totala livstid.  Så på det hela, tar jobbet inte så mycket tid som vi tror.
Utav de 90% av tiden som blir kvar, sover de flesta bort 30%. Detta innebär att vi har hela 60% kvar att spendera på det vi tycker betyder något. Men ändå får de flesta av oss ingenting gjort och vi känner oss bara stressade.
Det första vi bör göra är att göra en sak i taget. Många företag idag ställer kravet att man ska kunna ha många bollar i luften. Multitasking är något vi tycker är bra. Men hjärnan kan bara fokusera på en sak i taget. De som multitaskar, gör bara en sak i taget, men byter saker hela tiden. Gör vi två saker samtidigt så halveras effekten. Vad händer när vi gör tre eller fem saker samtidigt?
Vi störs ca 37 gånger i timmen. När jag mäter arbetstiden inom vård och omsorg, hör jag klagomål på att cheferna inte bryr sig om hur många gånger de anställda blir avbrutna i det de gör. En kvinna sa att det ofta händer att hon blir avbruten och sen avbruten för att bli avbruten igen och så vidare att tillslut har hon glömt vad hon gjorde från början. Hur effektivt är det?
Enligt BRIS spenderar svenska föräldrar 17 minuter om dagen med fullt fokus på sina barn. Samtidigt visar andra studier att vi i genomsnitt sitter 75 minuter om dagen på Facebook. För på Facebook får vi bekräftelse på den vi vill vara, inte på den vi är.
Så för att inte ligga där vid livets slutskede och känna att vi inte hade mer tid till det som var viktigt, ska jag bli mera medveten om vad som är viktigt för mig. När jag gör någonting ska jag göra det med full fokus. Jag ska sluta göra flera saker samtidigt.