Projektbeskrivning

Vid uppstarten av det nya filtret, pratade jag med experterna om hur jag skulle göra. Det tar flera veckor innan bakterierna i filtret har etablerat sig så att ammoniak och nitrit inte stiger i dammen. Min undran var om jag skulle ha högt varvtal på pumpen eller om jag skulle ha lågt. Min spontana känsla var att jag skulle ha lågt varvtal så att vattengenomströmningen blev låg och bakterierna fick bättre fäste och kunde etablera sig snabbare.
Bakterierna i filtret tar sin gilla gång oavsett vattenflödet, enligt Pondteam. Däremot genom stor syretillförsel (högt vattenflöde) hålls bakterierna i dammen nere. Så nu går Vortexpumpen på max.
Det är en djäkla sprutt på vattenfallet. Min gamla pump Aquaforce 4000 kopplade jag till grodan. Min 20 mm tjocka slang fick jag klämma in i munnen på den. Det var inte lätt, men med god vilja och lite cement gick det. Grodan spottar som en galning och fiskarna verkar gilla det.