Projektbeskrivning


Musslorna går in på grunt vatten för att föröka sig. De flesta musslor är skildkönade men det förekommer hermafroditer och musslor som byter kön. Befruktningen går till så att hannen släpper sin mjölke i vattnet som honan sen suger in via gälarna så att äggen befruktas. Äggen utvecklas till genomskinliga larver (glochidier). Honan bär larverna i gälarna över vintern.

Dammussla
Dammussla med bebis

Larverna lämnar sedan honan för att hitta sig en värdfisk. Den parasiterar på värdfisken tills den är mogen och har fått ett litet skal så att den kan klara sig själv. Då liknar den en vanlig snigel med skal som man hittar i trädgården. Det råder osäkerhet om vilka fiskarter som får fungera som värddjur. Musslan verkar kräsen på vilken fisk den vill utvecklas i. Den känsliga förökningsprocessen, årensning och dammuddring är orsaker till att vissa variationer är fridlysta.

Elin samlar in lite dammusslor

Vombsjön har tidigare haft problem med massdöd då vattennivån har sjunkit så snabbt att musslorna inte har hunnit följa med vattnet utan dött på land. År 2009 var ett riktigt krisår för musslan i Vombsjön, men varje år sjunker vattennivån och ofta står vår familj kastar ner strandade musslor tillbaka till vattnet.

Varmt och skönt i vattnet

Vid Björkaåns mynning finns tusentals musslor, så beståndet i år är väldigt gott. Åldern på musslorna bestäms via deras årsringar liknande man gör på träd. Vissa arter gillar bäst rörligt vatten så det är nog därför dessa musslor är så många runt Björkaåns in- och utflöde.

De gillar mjuka sandiga bottnar och gräver gärna ner sig. Musslan har en liten arm som de gräver och förflyttar sig med. Går man försiktigt i vattnet kan få se armen som sticker ut som en liten mask. När vattenmusslan kommer in så grunt som vid denna årstiden, sticker merparten upp och de är lätta att se.

Sötvattenmusslan är en effektiv vattenrenare. En fullvuxen mussla filtrerar ca 40 l vatten per timma. Det blir ca 1 kubik vatten om dygnet!