Projektbeskrivning

Kreativt tänkande och tre myter

Priset på kunskap blir allt billigare. Tjänster som elance.com och odesk.com erbjuder kompetent och billig arbetskraft från andra länder än Sverige och priset på kunskap sjunker alltmer. Varför betala 1200 kr/timmen för en ingenjör från Lund när du kan få samma kompetens från Bangladesh för 22 kr/timmen?

Däremot går priset på kreativitet uppåt. I Sverige har vi en starkare tradition att befrämja egna initiativ och kreativ skapande än många andra länder. Många internationella uppfinningar även är svenska, för att inte tala om hur många internationellt kända musikartister vi har.

Vi talar ofta om att ”tänka utanför lådan” men fortfarande engagerar vi oss sällan målmedvetet i kreativt tänkande. Det är när vi bryter ut ur våra inrotade tankemönster, vi åstadkommer nya saker.

Genom att tänka på hur vi kan använda saker på ett annat sätt eller ännu hellre – hur vi kan kombinera saker på andra sätt – som skapar nya idéer. Vår förmåga att på ett mer målmedvetet sätt arbeta med kreativt tänkande, hämmas ofta på grund av vanliga myter om kreativitet.

Myt 1: Kreativa personer ska bara producera originella idéer

Vi har en missuppfattning att kreativitet är lika med originalitet. Men de mest kreativa framstegen har kommit genom att kombinera redan existerande idéer, snarare än genom att generera nya. Det är när någon aktivt tar tag och marknadsför idéerna och pekar på dess fördelar, de kan göra succé. Därför är kreativt tänkande ur ett icke originellt tankesätt, ett resultat av att försöka kombinera redan existerande saker, som till exempel en surfingbräda med fallskärm = kitesurf.

Myt 2: Kreativt tänkande händer spontant

Disciplin och kreativitet är två ord som vi normalt inte förknippar med varandra. Ändå går de hand i hand. Det gäller att öva och öva. De goda idéerna har föregåtts av massor av dåliga.

Genom att ständigt lägga intressanta artiklar, citat och illustrationer till ”arkivet” skapar man ett kreativt underlag för skapande. Genom att gå tillbaka eller referera till sitt arkiv, kan man lättare samla tankarna med ett konkret problem. Med ett organiserat material blir det betydligt lättare att se andra möjligheter.

Myt 3: Kreativa tänkare är solo genier

Ensam är inte stark och den ensamme är också den minst kreativa. Kreativitet kommer i samspråk med andra!

Genom att be andra låna ut sin kreativa instinkter främjas även din egen. När du berättar om din idé sätter du igång din egen tankeverksamhet. Många gånger är de människor som vi anser vara det mest kreativa, helt enkelt de som är de mest sociala och villiga att värva idéer och åsikter från sitt nätverk.