Projektbeskrivning

Listar fem tips på en kreativ problemlösning:

1. Skapa en distraktionsfri miljö. Skilj på det som inspirerar dig och det som distraherar dig. Det är viktigt att kunna fokusera på sin problemlösning i lugn och ro.

2. Sätt av en tid för ditt problemlösande. Se till att du kan arbeta sammanhängande med problemet utan att bli avbruten.

3. Skapa en bild, en vision eller en metafor av problemet som representerar det du står inför. Detta hjälper dig att få en mer intuitiv förståelse till uppgiften och det blir lättare att kommunicera idéer med dig själv.

4. Se till att du har den kunskap som krävs. Du kan inte lösa ett mattetal om du inte kan formlerna som krävs. Fråga, läs, gå kurs eller googla.

5. Ta risker. Det är när man går utanför sin comfort zone man skapar kreativa problemlösningsstrategier. Prova göra tvärtom!