Projektbeskrivning

1. Rädsla för att bli utskrattad.

Många gånger undviker vi göra saker för att vi är rädda för att bli utskrattade eller hånade.
Lösning: omge dig av personer som tänker som du gör. De ska finnas där för att bolla tankar och få förståelse från. När resten av världen skrattar åt dig behöver du någon som lyssnar på dig.

2. Rädsla att förlora det vi har.

Vi vet vad vi har men inte vad vi får!
Lösning: Gör något. Handling gör att rädslan försvinner.

3. Rädsla för att bli bortstött.

Rädslan bottnar i det evolutionära eftersom det var svårt att överleva om man var ensam.
Lösning: Du är inte dina handlingar. Om det blir fel så är det för att du är i en läroprocess. Tala om för andra att resultatet inte blev det du förväntade dig och att du ska undersöka varför det blev fel. På så stärker du din position i gruppen, eftersom alla också har gjort och gör fel. Vi respekterar de som tar ansvar för och analyserar sina egna handlingar.

4. Rädsla för det okända.

Man behöver inte planera allting. Osäkerhet är en del av livet och är den del som gör det spännande.
Lösning: Ge osäkerheten en kram istället för örfil och lita på att du klarar av att ordna upp det oplanerade när de inträffar. Du kan ändå inte veta allting innan.

5. Rädsla för att bli avslöjad.

Att gå runt och känna sig ”fejk” är vanligare än man tror. Ofta beror det på att man tagit på sig att göra något man inte behärskar eller intresserad av.
Lösning: Folk har mindre uppmärksamhet på vad andra gör än vad vi tror. Strunta i rösten och fortsätt handla. Mod får man genom att fortsätta handla. Tala också om när någon ber dig göra något, som du inte behärskar eller är intresserad av. På så sätt flaggar du upp att du inte behärskar området och säkerställer att du inte gör något du inte vill bara för att vara någon till lags.