Projektbeskrivning

Det stilla, sorgsna månskenet,
som får fåglarna att drömma i träden
lyser sin silverstråle genom kala grenar
ner på den frusna mark
mina bara fötter följer